A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztatója az időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítéséről;  kérelem minta

Tájékoztató járműtulajdonosok számára a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatával és az időszakos vizsgálatával kapcsolatos a 2010. január 1-jén hatályba lépő változásokról.

Tájékoztató járműtulajdonosok számára a közúti járművek előzetes eredetiség vizsgálatával kapcsolatos a 2010. január 1-jén hatályba lépő változásokról. 

A 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű  (N2 és N3 kategóriájú), 2000. január 1. után forgalomba helyezett tehergépkocsik tulajdonosai/üzemeltetői részére: Holttér mentes tükör tájékoztató

 

Meghatalmazások:

Természetes személy esetén

Jogi képviselet útján

Társadalmi szervezet részére

 

Jogszabályok:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

 

301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól

 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

 

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

 

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

 

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 

64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet a közúti járművek bontásának feltételeirőlt

 

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről